Persoonlijke bekwaamheid

8 dec 16

Door: Ans Grotendorst - profiel | Categorie: Inspiratie
Persoonlijke bekwaamheid

'Kijk, daar loopt een schaal 12.’ Ik keek in de richting die de docent van de Politieacademie aanwees en zag op de gang een man voorbij lopen. Hij bleek ook een naam te hebben. ‘Er klinkt een zekere bewondering door in je stem,’ reageerde ik, ‘is dat om wat hij kan?’ ‘Ik weet niet precies wat hij kan,’ zei de docent, ‘maar schaal 12 is niet niks. Ik zit in 8.’ Het gespreksmoment dateert van jaren geleden, maar ik heb het altijd onthouden. Evenals een voorval van enige tijd daarna, toen ik de Koninklijke Marechaussee adviseerde over vernieuwing van de opleidingen. Tijdens het tweede overleg met het managementteam bekende ik dat ik moeite had met het lezen van de notulen: er kwamen geen persoonsnamen in voor, alleen rangen en functies. Deden personen er niet toe? Waren visie, deskundigheid en ideeën gekoppeld aan functies, niet aan mensen? Of tenminste aan een combinatie van die twee?

 

In de zorg kunnen we ons dit niet goed voorstellen. Of … toch wel? Want hoe vaak zijn in de afgelopen jaren geen discussies gevoerd over ‘niveau 2 en 3’? En over de verschillen tussen niveau 4 en 5 die in de praktijk vervagen? En over wat het ene niveau wel ‘mag’ en het andere niet? Ik moet denken aan wat Anne Marie Rafferty hierover zei in een interview in OenG (6–2016): ‘Wat is de beste manier om teams samen te stellen? Die kunnen van locatie tot locatie verschillen. Is het duidelijk aan welke zorgvragen een team op unit A of in wijk B tegemoet moet komen? Heeft een grondig assessment plaatsgevonden van de teamleden? Zijn ze goed geplaatst? Doen ze allemaal waar ze goed in zijn, waar ze warm voor lopen? Benutten we hun specifieke talenten?’

 

Persoonlijke bekwaamheden, talenten en voorkeuren

Wanneer het om grote aantallen beroepsbeoefenaren gaat, kunnen we niet om indelingen en categorieën heen. Functies, salarisschalen, kwalificatieniveaus en bekwaamheid: daar bestaat natuurlijk wel een relatie tussen. Maar mensen vullen functies op verschillende manieren in. Een diploma geeft de overeenkomst in kennis en vaardigheden weer tussen professionals; toch beschikt ieder van hen over verschillende bekwaamheden. Ervaring doet er veel toe; toch kan een beginner kennis inbrengen die leidt tot een nieuwe, onorthodoxe benadering. Kortom: bij het bepalen of iemand op zijn of haar plaats is in een team spelen de persoonlijke bekwaamheden, talenten en voorkeuren een grote rol. Eigenlijk zou elke beroepsbeoefenaar die moeten bijhouden in een portfolio.

 

Permanent leren

De houdbaarheid van het diploma en de ‘baan voor het leven’ nemen af, terwijl de noodzaak van permanent leren sterk toeneemt - niet alleen via formele leertrajecten, maar ook informeel. Het gaat om gepersonaliseerd leren en het waarderen daarvan. Dat kan tot een diploma leiden, maar hoeft niet per se. Duvekot (*) typeert de huidige tijd als een ‘overgang van diploma naar portfolio’.


Het diploma staat voor de traditionele, top-down geregisseerde organisatie van het leren. Het portfolio is meer bottom-up, mede door het door de lerende professional aangestuurde leerproces. Niet de systemen met hun drang naar zelfbescherming staan voorop, maar de activiteiten en resultaten van iemands ontwikkelproces.

 

(*) Duvekot, R. (2016): Leren waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren. Proefschrift, Universiteit van Utrecht

 

Deze blog verscheen ook in OenG, nummer 7, www.onderwijsengezondheidszorg.nl

 


Andere interessante blogs op het thema “Inspiratie” voor jou geselecteerd:


Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

21 dec

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

Mariel Rondeel werd geinterviewd op pwnet.nl over het boek Opleidingskunde: "Het creëren van een lerende organisatie is niet de exclusieve taak van opleidingskundigen of de afdeling Leren en Ontwikkelen. Kennisdelen en kritisch kijken naar je eigen opvattingen over werk, moeten worden gedragen...

Positief onderwijs: van vastlopen naar vrij denken bij jongeren

14 dec

Door: Sanne Netten - profiel | Categorie: Inspiratie
Positief onderwijs: van vastlopen naar vrij denken bij jongeren

Jongeren stellen zich in hun puberteit vaak wezenlijke vragen. Dat hoort bij alle emotionele en fysieke veranderingen die er plaatsvinden. Naast die grote veranderingen leren ze in diezelfde tijd ook redeneren. De antwoorden die ze vinden en de keuzes die ze maken vormen jongeren tot...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Positief Onderwijs: beweging

7 nov

Door: Sanne Netten - profiel | Categorie: Inspiratie Leuk
Positief Onderwijs: beweging

Mijn beweging Op het perron wacht ik op de trein. Toevallig raak ik in gesprek met een jongen. Hij is 20 jaar en vertelt me dat hij dakloos is. Ik luister naar zijn verhaal en kijk hem nog eens goed aan. Even voel...

Verdraaid

2 nov

Verdraaid

Op dit moment ben ik bij verschillende gemeentes aan de slag rondom ‘werken vanuit de bedoeling’. Het is bijzonder te merken dat dit echt leeft bij de mensen. De gesprekken zijn soms verhit. Er komen tal van voorbeelden langs over situaties die toch niet echt...

Je stinkende best doen

19 okt

Je stinkende best doen

Ik zit in het oude Luxor Theater bij de première van de voorstelling Beter van Maarten van der Weijden. Hij vertelt zijn levensverhaal. Of eigenlijk: twee verhalen die met elkaar verweven zijn. Het ene verhaal gaat over de leukemie die hij op jonge leeftijd heeft...

Energie in je werk door oog te hebben voor wat je al hebt bereikt: The Progress Principle

12 okt

Energie in je werk door oog te hebben voor wat je al hebt bereikt: The Progress Principle

Afgelopen september verscheen in het NRC een interview met de Amerikaanse hoogleraar Teresa Amabile . Haar boek ‘The Progress Principle’ was een tijdje terug voor mij een echte eye opener. Ze laat hierin overtuigend zien dat het boeken van vooruitgang ons als mens motiveert en...

De presentatie van je onderzoek inrichten als ontwerpsessie

5 okt

De presentatie van je onderzoek inrichten als ontwerpsessie

Als je onderzoek doet in een organisatie, wil je dat mensen leren van het onderzoek. Dat lukt het beste door mensen in het onderzoek een rol te geven. Soms lukt het niet alle belanghebbenden een plek te geven tijdens het onderzoek. Dan komt het aan...
vorige
1 2 3 ... 59 60 61
volgende