Een ander ontwikkelen, dat kŠn toch eigenlijk niet?

13 mrt 14

Een ander ontwikkelen, dat kŠn toch eigenlijk niet?

De middag loopt op haar einde. De deelnemers aan de tweede bijeenkomst over sterke punten, talent en job craften zitten in een kring. Ze hebben allemaal een rol als ondersteuner, adviseur of coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leren en ontwikkelen. Ik wil net de laatste oefening uit gaan leggen als één van de deelnemers inbreekt. Ze wil graag meer handvatten. Want het klinkt heel mooi, je werk aanpassen zodat het beter aansluit bij je talenten, je motivatie en je drijfveren. Maar hoe zorg je nou dat mensen het blijven doen?! Dat ze ermee aan de gang blijven, in plaats van éénmalig enthousiast aan de slag gaan met dingen veranderen, maar al snel weer in hun oude patronen vervallen.

 

Ontwikkeling ondersteunen door inzicht in talenten

Verwachtingsvol kijkt ze me aan; Welke tips heb ik? Wat is het recept om anderen te leren duurzaam te job craften? Wat kun je doen als coach, adviseur of ondersteuner zodat mensen blijvend aan gang gaan? Ik stel haar teleur. Een geheim recept heb ik niet, net zomin als de gouden tip of tien-regels-die-altijd-werken. Je kunt niet voor anderen mensen leren, oftewel: gras groeit niet harder door eraan te trekken. Het kán niet, anderen ontwikkelen.

 

Een boeiende vraag; Hoe kun je continue ontwikkeling stimuleren terwijl dit tegelijkertijd een individuele aangelegenheid is, waarvan de verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt? Het aanpassen van taken, overtuigingen, relaties in het werk of de werkomgeving, iemand zal zélf deze stappen moeten zetten. Dat begint bij willen, en inzicht in eigen drijfveren en talenten. En daar kun je iemand wel degelijk in ondersteunen. Of dat nou is in de rol van collega, leidinggevende of coach.

 

Job craften is een cyclisch proces

Na de bijeenkomst blijft de vraag van de deelnemer door mijn hoofd spoken. Wat weten we nu eigenlijk precies over hoe duurzame verandering werkt voor mensen? Job craften is het proces van aanpassingen doen in je werk zodat er steeds een mooie aansluiting kan ontstaan tussen persoonlijke ambities, drijfveren en talenten enerzijds, en het werk dat iemand doet anderzijds.

 

Het concept van job craften komt uit de positieve psychologie vanuit de gedachte dat bevlogen medewerkers mensen zijn die een goede balans hebben tussen persoon en werk. En deze continu aanpassen waar nodig. Dit aanpassen kun je zien als een cyclisch proces waarin het analyseren, aanpassen, reflecteren en opnieuw analyseren elkaar opvolgen.

 

Maar hoe help je mensen hun individuele praktijk net zo cyclisch te maken?

Tot zover de theorie. En hoe werkt de praktijk? Wat maakt dat mensen hier op een continue manier mee bezig blijven? Wat werkt dan? En welke rol spelen anderen in dat proces? In ons vak als begeleider van leer- en veranderprocessen werken we vaak met interventies die veel energie en een boost geven. Maar daarna kan het effect afzwakken. Hoe gaat het dan verder, na zo’n interventie? Sommigen lijken meer geneigd, is mijn ervaring, om door te gaan met job craften, dan anderen.

 

Terug naar de deelnemer. Een antwoord heb ik haar niet kunnen geven. Zij mij wel stof voor nieuwe vragen over hoe job crafting werkt in de praktijk. Erg veel is hier nog niet over bekend, maar er zijn wel recente eerste - empirische –onderzoeken. Ik denk dat ik daar maar eens begin. Kijken welke nieuwe vragen dat oplevert.

 

 

Deze blog is onderdeel van een reeks. Mara Spruyt, Joeri Kabalt en Suzanne Verdonschot maken in oktober 2014 een studiereis naar de Verenigde Staten. In deze blogserie verkennen zij hun onderzoeksvragen en –aanpak.Reacties op dit item

Mooie, herkenbare blog! Met name het feit dat interventies veel energie en een boost geven, maar dat de mate van doorgaan met job craften erg varieert. Wij hebben goede ervaring met het stimuleren van de energie boost via een app (onze Pulse app) dus een doorgaande actieve on-line leeromgeving na de off-line interventies. Mensen hebben toch vaak een platform en actieve stimuli van elkaar nodig in een veilige 'learning community' om door te gaan met job crafting.
Door: Bert-Jan ter Hofte | 29-03-2016 10:48

Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...

De Weegschaal

21 aug

De Weegschaal

Leren op de werkplek is efficiënter dan het aanbieden van formele trainingen. Vooral als het gaat om leren van werkgerelateerde vaardigheden en kennis. De vraag voor veel organisaties is hoe ze het leren op de werkplek kunnen inrichten. Onderzoek op dit vlak laat...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

24 jul...

Neem je talenten onder de loep

20 jun

Neem je talenten onder de loep

Weet jij eigenlijk waar je goed in bent? Heb je al eens stil gestaan bij wat jou energie geeft en wat energie vreet? Wat zijn die activiteiten waar je naar uitkijkt of waarbij je de tijd uit het oog verliest? ...

MADE als plek om uit te wisselen en te ontwerpen - 2

8 jun

MADE als plek om uit te wisselen en te ontwerpen - 2

Vorige week organiseerden we een ‘Make a Difference Event’. Geen jubileum of lustrumviering, geen strategische conferentie, maar een experiment om ruimte te creëren voor collectieve reflectie en onderzoek - door onszelf en anderen uit ons netwerk - naar de vraag: wat willen en kunnen we nog meer neerzetten om bij te dragen aan het welzijn en leervermogen van individuen, wijken en organisaties.

Het vorige blog beschreef de aanleiding en focus, hier een impressie van wat er gebeurde toen 250 betrokken en bevlogen mensen in één ruimte samen kwamen voor drie dagen, en we ze uitnodigden om hun verhalen, ideeën, vragen en dromen te delen en om te zetten in creativiteit….

Over MADE: ons Make a Difference Event - 1

7 jun

Over MADE: ons Make a Difference Event - 1

Het besef dat Kessels & Smit, The Learning Company 40 jaar geleden is opgericht, leidde vorige zomer tot een interessant gesprek in onze groep. Het idee van de verjaardag riep kernvragen op: onze (werk)wereld verandert in hoog tempo. Hoe kunnen we, trouw blijvend aan ons DNA, onze plek en bijdrage opnieuw ijken en herdefiniëren, helemaal passend bij wat er nu speelt en nodig is. Hoe zijn we de komende tijd het meest van waarde voor de omgeving waarin we leven en werken - waar zijn we van? Wat zijn onze kernkwaliteiten? Wat voor organisatie willen we zijn, waar willen we aan bijdragen? Kunnen we onszelf (nog een keer opnieuw) heruitvinden, terwijl we tegelijk onszelf blijven?

Nadenkend over hoe we dat wilden aanpakken kwamen we al snel tot het idee dat we deze zoektocht niet alleen wilden oppakken. We besloten anderen uit ons netwerk, met gelijkaardige dromen en vragen, uit te nodigen. Niet om met ons mee te denken over onze vragen, maar om tegelijk met ons hun eigen zoektocht vorm te geven – zodat we met elkaar een soort collectieve ruimte voor onderzoek en nieuwe ideeën zouden maken. Een bubbel van creatieve energie, waarbij je elkaar inspireert. Met anderen erbij zouden we meer uitgedaagd worden om buiten onze bestaande kaders te denken, zo redeneerden we. Bovendien waren we enthousiast over het idee dat we met onze vragen (en niet met eventuele antwoorden of plannen) ruimte zouden kunnen maken voor het zoekproces van anderen.
vorige
1 2 3 ... 27 28 29
volgende