Wat is de impact van ons werk? Het eerste jaar van onderzoek zit erop!

30 jun 15

Wat is de impact van ons werk? Het eerste jaar van onderzoek zit erop!

Jaarlijks doen wij - de adviseurs die werken bij Kessels & Smit - honderden projecten voor klanten. Zij maken geld en tijd vrij voor een leertraject, een veranderproces of een innovatie. Wij begeleiden hen hierbij vanuit het vertrouwen dat we hen kunnen helpen resultaat te bereiken. We willen graag meer zicht op de impact die de trajecten hebben, niet alleen direct na afloop, maar ook na enige tijd.

Je hebt altijd wel een beetje beeld van de opbrengst

Gedurende een project krijg je vaak wel zicht op het resultaat dat je aan het boeken bent. Ik denk concreet aan twee type momenten.

  • Ten eerste zijn er de momenten waarop er positief resultaat waar te nemen is. Dit merk je zodra een klant bijvoorbeeld enthousiast is over een bijeenkomst. Of zodra een deelnemer vol is van het resultaat dat hij wist te boeken in zijn werk.
  • Ten tweede zijn er de momenten dat je wilt bijsturen. Die doen zich voor als de klant laat blijken niet tevreden te zijn over het verloop van een project. Of als je zelf wakker ligt van het project.

 

Deze momenten geven je -zij het impliciet- terugkoppeling over het resultaat dat je aan het boeken bent. Deze informatie gebruik je om het traject bij te sturen of een wending te geven, en om jezelf te verbeteren.

 

Vorig jaar realiseerde ik me dat we weinig systematisch onderzoek doen naar de impact van ons werk. Hiermee bedoel ik: met een gedegen methode betrouwbare informatie verzamelen over de manier waarop een interventie doorwerkt in de dagelijkse praktijk van de klant.

Systematisch onderzoeken van de impact gebeurt nauwelijks

We kunnen vaak geen uitspraak doen over de impact die een traject heeft gehad. Laat staan dat we daar feiten en cijfers aan kunnen koppelen. Ik ben hiermee aan het werk gegaan en kwam erachter dat het niet vanzelfsprekend is voor onderwijskundige adviseurs om uitspraken te doen over de impact van hun leerinterventies op organisatiedoelen-niveau.

 

Zo organiseerde ik een workshop voor adviseurs werkzaam bij verschillende bureaus (organisatie-advies) en organisaties (van ziekenhuis tot ministerie). Toen ik hen vroeg een cijfer te geven voor een interventie die ze onlangs deden, antwoordden de meeste adviseurs iets in de trant van: “Dat is moeilijk te zeggen, ik was er niet bij toen de deelnemers het geleerde in praktijk brachten”, en: “een cijfer voor de impact? Dat gaat echt niet, ik wil wel een 9 geven voor de kwaliteit van de interventie zelf. Het was een geslaagde tweedaagse.”

 

De neiging bestaat om het te houden bij bevindingen over hoe deelnemers een bijeenkomst ervaren hebben en hoe hun bekwaamheid daardoor is toegenomen. Ik kwam erachter dat de ‘success case method’ zoals ontwikkeld door Robert O. Brinkerhoff (2006) heel concrete handvatten geeft om systematisch onderzoek te doen.

Na een jaar: impactonderzoek maakt vast onderdeel uit van ons werk

Deze 'success case method’ is erg pragmatisch en combineert kwantitatief en kwalitatief onderzoek met de kracht van individuele verhalen. Het onderzoek bestaat uit een korte breed uitgezette survey en enkele gerichte  interviews. Deze methode helpt je om een verband te leggen tussen de uitgevoerde interventie en de organisatiedoelen.

 

We zijn vorig jaar met deze methode en ook met andere methodes gaan experimenteren. We werken hiervoor samen met een groep studenten die met ons het onderzoek uitvoert. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we met een groep van 15 collega’s en studenten samengewerkt. In totaal hebben we meer dan 300 mensen uit 19 organisaties weten te betrekken. Zij vulden vragenlijsten in, en werkten mee aan interviews, observaties, meeloopsessies of wandelganggesprekken. We kunnen nu van een kleine 10% van al onze projecten iets zeggen over de behaalde impact.

Lees meer over de behaalde impact

Hieronder staan de samenvattingen op een rij van de onderzoeken die al afgerond zijn:

 

Geïnteresseerd?

Wil je jouw eigen trajecten ook (laten) onderzoeken op de impact? Laat een bericht achter of stuur een mail. Misschien kun je je voordeel doen met onze ervaring op dit vlak.

 

Wil je als student in het kader van je stage meewerken aan zo’n onderzoek, meld je dan graag bij mij! Bekijk alsjeblieft ook:

 


Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...

De Weegschaal

21 aug

De Weegschaal

Leren op de werkplek is efficiënter dan het aanbieden van formele trainingen. Vooral als het gaat om leren van werkgerelateerde vaardigheden en kennis. De vraag voor veel organisaties is hoe ze het leren op de werkplek kunnen inrichten. Onderzoek op dit vlak laat...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

24 jul...

Neem je talenten onder de loep

20 jun

Neem je talenten onder de loep

Weet jij eigenlijk waar je goed in bent? Heb je al eens stil gestaan bij wat jou energie geeft en wat energie vreet? Wat zijn die activiteiten waar je naar uitkijkt of waarbij je de tijd uit het oog verliest? ...

MADE als plek om uit te wisselen en te ontwerpen - 2

8 jun

MADE als plek om uit te wisselen en te ontwerpen - 2

Vorige week organiseerden we een ‘Make a Difference Event’. Geen jubileum of lustrumviering, geen strategische conferentie, maar een experiment om ruimte te creëren voor collectieve reflectie en onderzoek - door onszelf en anderen uit ons netwerk - naar de vraag: wat willen en kunnen we nog meer neerzetten om bij te dragen aan het welzijn en leervermogen van individuen, wijken en organisaties.

Het vorige blog beschreef de aanleiding en focus, hier een impressie van wat er gebeurde toen 250 betrokken en bevlogen mensen in één ruimte samen kwamen voor drie dagen, en we ze uitnodigden om hun verhalen, ideeën, vragen en dromen te delen en om te zetten in creativiteit….

Over MADE: ons Make a Difference Event - 1

7 jun

Over MADE: ons Make a Difference Event - 1

Het besef dat Kessels & Smit, The Learning Company 40 jaar geleden is opgericht, leidde vorige zomer tot een interessant gesprek in onze groep. Het idee van de verjaardag riep kernvragen op: onze (werk)wereld verandert in hoog tempo. Hoe kunnen we, trouw blijvend aan ons DNA, onze plek en bijdrage opnieuw ijken en herdefiniëren, helemaal passend bij wat er nu speelt en nodig is. Hoe zijn we de komende tijd het meest van waarde voor de omgeving waarin we leven en werken - waar zijn we van? Wat zijn onze kernkwaliteiten? Wat voor organisatie willen we zijn, waar willen we aan bijdragen? Kunnen we onszelf (nog een keer opnieuw) heruitvinden, terwijl we tegelijk onszelf blijven?

Nadenkend over hoe we dat wilden aanpakken kwamen we al snel tot het idee dat we deze zoektocht niet alleen wilden oppakken. We besloten anderen uit ons netwerk, met gelijkaardige dromen en vragen, uit te nodigen. Niet om met ons mee te denken over onze vragen, maar om tegelijk met ons hun eigen zoektocht vorm te geven – zodat we met elkaar een soort collectieve ruimte voor onderzoek en nieuwe ideeën zouden maken. Een bubbel van creatieve energie, waarbij je elkaar inspireert. Met anderen erbij zouden we meer uitgedaagd worden om buiten onze bestaande kaders te denken, zo redeneerden we. Bovendien waren we enthousiast over het idee dat we met onze vragen (en niet met eventuele antwoorden of plannen) ruimte zouden kunnen maken voor het zoekproces van anderen.
vorige
1 2 3 ... 27 28 29
volgende