Organisatie

Kessels & Smit is opgezet als een netwerk van zelfstandige adviseurs.  We zijn geen freelancers, elke adviseur is volledig verbonden aan Kessels & Smit. Maar elke professional heeft ook zijn of haar eigen adviespraktijk binnen het bredere Kessels & Smit-netwerk. We hebben geen functie-omschrijvingen, vacatures of een HR-afdeling. Als we groeien, dan is dat altijd op een organische manier: we ontmoeten nieuwe netwerkpartners in ons werk en via persoonlijke contacten.

 

We geven onze samenwerking vorm op basis van de volgende principes:

  • Wederzijdse aantrekkelijkheid: je kiest voor elkaar en investeert in de werkrelatie;
  • Eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap: eenieder krijgt ruimte en draagt niet alleen zorg voor zichzelf, maar ook voor het geheel;
  • Maak werk van je passie: je bent op je best in je werk als je datgene doet wat je echt belangrijk vindt;
  • Leren en vernieuwen zijn onderdeel van je werk: experimenteren in de praktijk is een krachtige manier om mooie interventies te maken en te blijven groeien als professional.

Omdat we waarde hechten aan ondernemerschap en ruimte willen bieden aan nieuwe initatieven, ontstaan soms nieuwe ondernemingen-binnen-het-netwerk. Elke nieuwe onderneming bestaat uit een groep collega’s die hun krachten bundelen rond een specifiek thema. Momenteel zijn de K&S ondernemingen:

Onderzoekspraktijk

De onderzoekspraktijk bestaat uit een groep jonge professionals die onderzoek gebruiken als methode of interventie om te werken aan ontwikkeling van organisaties, groepen en individuen. Zij doen het onderzoek samen met de betrokkenen en vanuit een waarderende onderzoeksbenadering. www.onderzoekspraktijk.net

Development Centers

Het Development Center is een beproefde keten van krachtige interventies voor de groei van medewerkers en daarmee de ontwikkeling van organisaties. In een Development Center werken deelnemers gedurende een dag met realistische werksituaties, vanuit de persoonlijke ervaring en met het zelfinzicht van de deelnemers. K&S Development Centers heeft zich helemaal op deze interventie toegelegd. www.development-centers.nl

Leertrajecten

Er zijn werkzaamheden die wij echt als leerproject vormgeven. Deze professionaliseringstrajecten worden, in samenspraak met de opdrachtgevers, op maat gemaakt vanuit K&S Leertrajecten BV. Op deze manier bepalen de opdrachtgevers welke kennis zij binnen de organisatie willen verwerven en behouden.

 

Meer informatie over onze klachtenprocedure.